EN
RO
S-au lansat primele măsuri de finanțare din PNDR 2014-2020
Publicat la 24.09.2015

Au fost lansate primele măsuri de finanțare din cadrul PNDR 2014-2020 pentru care au fost publicate versiunile consultative al Ghidului Solicitantului 2015:

Măsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole sprijină înființarea/modernizarea fermelor, în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme mici și medii, inclusiv dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală (alocare financiară de 205,7 milioane euro)

Măsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri susține stabilirea pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi unici ai unei exploatații agricole (alocare financiară de 111,2 milioane euro)

Măsura 19.1 – Sprijin pregătitor elaborare strategii dezvoltare locală (SDL) se adresează parteneriatelor privat-publice și sprijină elaborarea strategiilor de dezvoltare locală - activități de consultare/animare/organizare grupuri de lucru; consultanță tehnică și financiară; costuri de personal necesar procesului de elaborare (alocare financiară de 2,4 milioane euro)

Pentru eficientizarea gestionării fondurilor, AFIR va aplica o serie de soluții și mecanisme procedurale și administrative, printre care:

  • reducerea numărului de documente solicitate;
  • posibilitatea depunerii cererilor de finanțare în format on-line;
  • derularea on-line a procedurilor de evaluare și monitorizare;
  • crearea bazei de date cu prețuri de referință.

Informații suplimentare pot fi accesate la adresa următoare:http://www.madr.ro/programare-2014-2020-pndr/fisele-masurilor-pndr-2014-2020.html