EN
RO
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 publicat spre consultare
Publicat la 24.09.2015

În  luna martie 2014 a fost publicată pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale varianta proiect a Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.

PNDR 2014-2020 abordează în mod strategic următoarele priorităţi:

 • schimbarea structurală a sectorului agro-alimentar şi competitivitatea;
 • managementul resurselor naturale;
 • dezvoltarea rurală locală echilibrată, în conformitate cu Acordul de Parteneriat.

Aceste priorităţi sunt corelate cu obiectivele strategice definite la nivel naţional cu Politica Agricolă Comună şi cu Strategia Europa 2020.

Astfel,  Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (varianta proiect martie 2014) va susţine agricultura prin următoarele categorii de investiţii:

 • Sprijin pentru formarea profesională și dobândirea de competențe în rândul fermierilor/persoanelor ce activează în sectorul agroalimentar, inclusiv protecția mediului
 • Servicii de consultanță pentru fermieri, tinerii fermieri, micro-întreprinderile și întreprinderile mici din zonele rurale în vederea îmbunătățirii performanțelor economice
 • Investiţii în exploataţii agricole (dotarea cu utilaje şi echipamente performante, modernizarea fermei, în special cele de dimensiuni medii și îmbunătățirea calității activelor fixe)
 • Investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole (extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții de marketing)
 • Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice (infrastructura agricolă de acces la fermă, căile de acces în cadrul fondului forestier, infrastructura de irigații)
 • Dezvoltarea exploatațiilor prin acordarea de ajutor la înființarea întreprinderii pentru: tinerii fermieri, activități neagricole în zone rurale, dezvoltarea fermelor mici.
 • Acordarea de sprijin  microîntreprinderilor și întreprinderilor din mediul rural pentru  înființarea/dezvoltarea  de activități neagricole în zonele rurale
 • Investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii de bază la scară mică, prin:
 • crearea/modernizarea infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare
 • crearea/modernizarea/extinderea infrastructurii educaționale/ îngrijire: grădinițe, creșe, after-school, dispensare medicale rurale
 • Împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite în vederea creșterii suprafeţei ocupate de păduri la nivel național 

Varianta spre consultare a PNDR 2014-2020 poate fi studiată accesând linkul de mai jos:

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală  2014-2020