EN
RO
Priorităţi de finanţare în domeniul agriculturii conform ultimei variante de Acord de parteneriat
Publicat la 24.09.2015

Ministerul Fondurilor Europene a publicat în data de 10 februarie 2014, spre consultare publică, a doua versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020 . Documentul stabilește priorităţile de finanţare din Fondurile Europene Structurale și de Investiții pentru a susţine competitivitatea, convergența și cooperarea, pentru a încuraja dezvoltarea inteligentă, bazată pe creștere economică și incluziune socială. Propunerea de Acord de Parteneriat va fi transmisă Comisiei Europene la sfârşitul acestei luni.

Conform celei de  a doua versiuni a Acordului de Parteneriat, alocările financiare indicative pentru politica de coeziune sunt:

Denumire program

Axa prioritara

     Alocare financiara        (doar cofinantarea UE) Milioane  EURO

Program Operational Infrastructura

1. Infrastructura transport

5.700

2. Infrastructura mediu

3.000

3. Eficienta energetica

270

TOTAL

8.970

Program Operational Regional

1. Sprijinirea mediului de afaceri inclusiv sprijin IMM

800

2. Dezvoltare urbana a comunitatilor

2.800

3. Refacerea zonelor istorice, culturale, turistice

450

4. Drumuri judetene, centuri

1.100

5. Proiect Cadastru General

300

TOTAL

5.450

Program Operational Resurse Umane

1. Programe de angajare a tinerilor, somerilor

1.000

2. Programe de pregatire, perfectionare

250

3. Asistenta sociala a categoriilor defavorizate

1.000

4. Educatie (formare si dezvoltare profesionala)

1.000

TOTAL

3.250

Program Operational Competitivitate

1. Cercetare, dezvoltare, inovare

700

2. Tehnologia Informatiei

550

TOTAL

1.250

Programul Operational Dezvoltarea capacitatii Administrative

 

500

Programul Operational Asistenta Tehnica

 

300

TOTAL

19.720

Pe lângă aceste alocări, pentru dezvoltarea rurală a fost alocată o sumă totală de 10,39 mld. euro a căror defalcare pe axe va fi realizată în cursul primei jumătaţi a anului 2014.

Priorităţile de finanţare menţionate în acord, în domeniul agriculturii, sunt: 

1. Acţiuni specifice de creştere a eficienţei energetice şi adaptare la schimbările climatice pentru domeniul agriculturii şi pescuitului:

 • Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie în sectoarele agricol și forestier;
 • Creșterea eficienței energetice prin reducerea consumului de energie primară în agricultură, silvicultură și industria alimentară;
 • Creșterea gradului de sechestrare a carbonului prin: împădurire, de gestionarea ecologică a pădurilor, practicile de eco‐condiționare;
 • Reducerea emisiilor de gaze în agricultură prin: practici de eco‐condiționare și agricultura ecologică și tratarea deșeurilor de origine animală;
 • Promovarea investițiilor în atenuarea schimbărilor climatice și îmbunătățirea eficienței energetice a navelor de pescuit și a unităților de prelucrare a peștelui;
 • Sisteme de gestionare durabilă a apei și practici de combatere a schimbărilor climatice, prin utilizarea de zone de stocare a apei în agricultură, modele de culturi cu folosirea eficientă a apei și centuri de protecție a pădurilor împotriva eroziunii;
 • Conservarea solului și a stocului de carbon prin practici de administrare a terenurilor;
 • Menținerea diversității genetice prin sprijinirea varietății culturilor locale și raselor de animale;
 • Conservarea și consolidarea ecosistemelor care depind de agricultură și silvicultură prin agricultura ecologică, acțiuni de agro‐mediu și climatice, inclusiv agricultură cu înaltă valoare naturală;
 • Implementarea de măsuri pentru a aborda cauzele abandonului activităților agricole;
 • Promovarea eficienței în utilizarea apei în agricultură, prin investiții în sisteme de irigații mai eficiente la ferme;
 • Restaurarea și conservarea biodiversității marine și a apelor interne în cadrul pescuitului și acvaculturii durabile și activităților de colectare de date și control, reducerea efortului pentru pescuit, abordarea problemelor legate de capturi nedorite și aruncarea lor înapoi în mare;
 • Promovarea activităților durabile de pescuit în apele marine și interioare; activități durabile în fermele de acvacultură.

2. Îmbunătăţirea competitivităţii sectorului agricol, a sectorului pescuitului şi acvaculturii:

 • Acțiuni pentru îmbunătățirea performanței economice a fermelor (inclusiv livezile), facilitarea restructurării și modernizării agriculturii;
 • Acțiuni pentru facilitarea reînnoirii generațiilor în sectorul agricol, inclusiv apariția tinerilor fermieri calificați;
 • Acțiuni pentru îmbunătățirea și adaptarea infrastructurii agricole și forestiere;
 • Acțiuni pentru creșterea valorii adăugate generate de sectorul pomiculturii;
 • Acțiuni pentru îmbunătățirea performanței economice a producătorilor primari, printr‐o mai bună integrare în lanțul alimentar și în circuitele scurte de aprovizionare;
 • Acțiuni de sprijinire a activităților de prevenire și gestionare a riscurilor agricole, inclusiv prin fonduri mutuale;
 • Acțiuni de sprijinire a creșterii și modernizării industriei agro‐alimentare;
 • Acțiuni pentru sprijinirea prelucrării locale și marketingului pentru produsele agricole;
 • Investiții în sectorul acvaculturii: noi unități, modernizarea unităților existente, diversificarea speciilor cu potențial de piață demonstrat, îmbunătățirea potențialului siturilor de acvacultură;
 • Investiții în porturi pescărești, adăposturi, debarcadere și centre de primă vânzare;
 • Îmbunătățirea condițiilor de muncă legate de sănătatea și siguranța la bordul navelor de pescuit în apele interioare și maritime;
 • Sprijin pentru înființarea, organizarea și funcționarea lanțului producători‐procesatori‐comercianți;
 • Crearea de noi unități de prelucrare în mediul rural;
 • Crearea de noi întreprinderi mici prin acordarea de sprijin pentru demararea afacerilor în cazul microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici din afara domeniului agricol, precum și pentru dezvoltarea de activități non‐agricole în zonele rurale, în legătură cu dezvoltarea infrastructurii la scară redusă;
 • Diversificarea sectorului de pescuit și a acvacultură prin sprijinirea creării de noi întreprinderi mici și crearea de locuri de muncă în domeniu;
 • Promovarea unor surse noi de venit în afara sectorului (mediu, turism, activități educaționale).

Versiunea integrală a acordului de parteneriat poate fi consultată la adresa:   http://www.fonduri-ue.ro/document-consultativ/a-doua-versiune-ap-2014-2020