EN
RO
Prima sesiune de cereri de proiecte aferentă exercițiului financiar 2014-2020 a fost lansată oficial
Publicat la 24.09.2015

Este vorba de Măsura 121 – “Modernizarea exploatațiilor agricole”, finanțat din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014–2020, iar sesiunea este deschisă în perioada 20 mai – 18 iulie 2014.

  • 35 milioane de euro pentru fermele de familie
  • 15 milioane de euro pentru îndeplinirea standardelor în sectorul zootehnic
  • 100 milioane de euro pentru exploatațiile agricole (50 milioane de euro pentru fermele vegetale și 50 milioane de euro pentru fermele zootehnice) .

În alocarea fondurilor pentru proiectele de investiții în exploatații agricole, s-a realizat o departajare foarte clară între investițiile în achizițiile de utilaje și cele în construirea sau modernizarea spațiilor destinate producției agricole. Astfel:

  • Pentru exploatațiile vegetale: 40 milioane de euro vor fi alocate pentru achiziția de utilaje, în timp ce 10 milioane de euro vor fi alocate pentru construcții-montaj;
  • Pentru exploatațiile zootehnice: fermierii vor avea la dispoziție un fond de 10 milioane de euro pentru achiziții de utilaje, respectiv 40 milioane de euro pentru construcții-montaj.

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prezent la eveniment a precizat: “ În cadrul noului PNDR vom avea mai puține masuri decât in precedentul și aș dori să punctez faptul că s-a mizat foarte mult pe simplificare, pe limitarea pe cât posibil a birocrației. Astfel, se va observa că s-a redus numărul de documente, avize sau acorduri solicitate beneficiarilor. Ca o noutate, s-a introdus sistemul de depunere on-line. De asemenea, pe zona de achiziții, acolo unde au fost foarte multe probleme pe care le-au întâmpinat atât autoritățile publice cât și beneficiarii privați, vom avea o listă de prețuri de referință pentru ca aceștia din urmă să nu mai fie nevoiți să parcurgă acea procedură complicată pe care o prevede procedura specială din PNDR. Nu in ultimul rând, controalele efectuate de Agenția de Plăți vor fi reduse la minimum posibil, dar în același timp ne vom asigura că totul se desfășoară în mod transparent și corect, în conformitate cu Regulamentele Europene”.

Conducerea Autorității de Management a PNDR estimează lansarea, în toamna acestui an, a unor alte sesiuni, cel mai probabil pentru Măsura 123 – “Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”.

In vederea îmbunătățirii capacitații instituționale pentru implementarea PNDR 2014 – 2020,  APDRP se reorganizează și devine Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) . Ordonanța care stabilește cadrul legislativ de organizare și funcționare a AFIR a fost aprobată în ședința de Guvern din data de 18 iunie 2014.

Reorganizarea Agenției vine în contextul începerii unei noi perioade de programare financiară la nivelul Uniunii Europene și al necesității de optimizare a activității, în sensul debirocratizării și eficientizării proceselor derulate de instituție. AFIR va prelua atât partea de  implementare și monitorizare a SAPARD și PNDR 2007-2013 , până la finalizarea acestora, cât și implementarea tehnică și financiară a PNDR 2014 – 2020 . Astfel, reorganizarea Agenției va asigura derularea în bune condiții a managementului PNDR 2007 – 2013, precum și absorbția eficientă a fondurilor europene puse la dispoziția României prin PNDR 2014 – 2020.