EN
RO
Noile orientări ale Politicii Agricole Comune în perioada 2014-2020
Publicat la 24.09.2015

Parlamentul European, Consiliul de Miniştri al UE şi CE au ajuns la un acord privind o reformă a politicii agricole comune (PAC) pentru perioada de după 2013. Acordul urmăreşte o politică agricolă comună mai echitabilă decât cea aplicată în prezent. Astfel, plăţile directe vor fi distribuite în mod mai echitabil, iar “referinţele istorice” iau sfârşit:

Convergenţa : repartizarea bugetului PAC va garanta faptul că nici un stat membru nu primeşte mai puţin de 75 % din media la nivel de Uniune, până în 2019.

 • Se vor reduce decalajele dintre valorile sprijinului acordat exploataţiilor: ajutorul la hectar nu va putea coborî sub cota de60% din media ajutoarelor plătite până în 2019

 • Se vor acorda ajutoare mai mari pentru “primele hectare” ale unei exploataţii, pentru a oferi un sprijin sporit structurilor mici şi mijlocii

 • Doar agricultorii activi vor putea beneficia de un ajutor pentru venit

Tinerii agricultori : instalarea tinerilor va fi încurajată prin instituirea unui ajutor suplimentar de 25% pe durata primilor 5 ani. Aceste subvenţii se vor adauga măsurilor de investiţii în favoarea tinerilor, deja disponibile.

Se va acorda un sprijin mai consistent zonelor defavorizate. Vor putea fi alocate plăţi cuplate unui număr limitat de producţii, cu o cuplare specifică de 2% pentru proteinele vegetale, pentru reducerea dependenţei UE de importurile din acest domeniu.

Consolidarea poziţiei agricultorilor în cadrul lanţului alimentar

Orientarea de piaţă a agriculturii va fi însoţită de noi mijloace puse la dispoziţia agricultorilor:

 • Organizaţile profesionale şi interprofesionale vor fi încurajate, iar pentru anumite sectoare (lapte, carne de vită şi manzat, ulei de măsline, cereale) se vor institui norme specifice în materie de dreptul concurenţei. Acestea vor putea negocia contracte de vânzare în numele propriilor membri, generând astfel un plus de eficacitate
 • Cotele de zahar vor fi eliminate în 2017, consolidându-se în acelaşi timp organizarea sectorului, cu ajutorul unor contracte şi acorduri interprofesionale obligatorii
 • Sistemul drepturilor de plantare din sectorul vitivinicol va fi înlocuit începând din 2016, de un mecanism dinamic de gestionare a autorizaţiilor de plantare implicând mai mult organizaţiile profesionale, care va fi aplicabil până 2030, cu o limită de plantare stabilită la 1% din vie pe an.

În plus, vor fi puse în aplicare noi instrumente de gestionare a crizelor:

 • CE va putea autoriza temporar producătorii să gestioneze volumele introduse pe piaţă
 • Instituirea unei rezerve de criză (însoţită de o clauză de urgenţă generalizată)
 • Încurajarea agricultorilor să participe la mecanisme de prevenire a riscurilor (asigurări de venituri, fonduri mutuale) şi elaborarea de subprograme pentru dificultăţi specifice

O politică agricolă comună mai verde

Între 2014 şi 2020 vor fi investiţi peste 100 de miliarde europentru a ajuta agricultura să răspundă provocărilor din domeniile calităţii solului şi a apei, biodiversităţii şi schimbărilor climatice:

 • Înverzirea” : 30% din plăţile directe vor fi legate de respectarea celor trei practici agricole benefice pentru mediu: diversificarea culturilor, mentinerea pajiştilor permanente şi conservarea a 5% şi apoi a 7% din zonele de interes ecologic, începând din 2018
 • Cel puţin 30% din bugetul programelor de dezvoltare rurală se va aloca unor măsuri de agromediu, sprijinirii agriculturii ecologice sau în investiţii inovative de mediu

O politică agricolă comună mai eficace şi mai transparentă

Instrumentele PAC vor permite fiecarui stat membru al UE să răspundă obiectivelor comune în mod eficace şi flexibil, pentru a ţine cont de diversitatea statelor membre:

 • Mijloacele de sprijinire a cercetării, inovării şi schimbului de cunoştinţe vor fi dublate
 • Programele de dezvoltare rurală vor fi mai bine coordonate cu celelalte fonduri europene, iar abordarea pe axe va fi înlocuită cu o abordare strategică naţională sau regională
 • Va fi instituită O schemă de ajutoare simplificată pentru micii agricultori

Toate elementele reformei se vor aplica de la 1 ianuarie 2014,cu excepţia noii structuri a plăţilor directe (plăţi “verzi”, sprijin suplimentar pentru tineri etc.), care va intra în vigoare începand din 2015, pentru a da timp statelor membre să-i informeze pe agricultori în legatură cu noua PAC şi să-şi adapteze sistemele informatice de gestionare a PAC.