EN
RO
Agricultura prin prisma noului Acord cadru de parteneriat pentru perioada 2014-2020
Publicat la 24.09.2015

Noul Acord cadru de parteneriat  pentru următoarea perioadă de programare tratează domeniul agriculturii în cadrul provocărilor:

 • Competitivitate
 • Oameni şi societate
 • Infrastructură
 • Resurse

Aceste provocări sunt detaliate în cadrul acestui document pe obiective şi acţiuni. Astfel, în cadrul provocării „Competitivitate”, acţiunile vizate sunt:

 • Crearea și oferirea de servicii de consultanță, în vederea îmbunătățirii performanței economice și de mediu;
 • Colaborarea între agricultură/industria agroalimentară, industria forestieră, pescuit și acvacultură și industria alimentară și sistemele de consultanță, educație și cercetarepentru dezvoltarea de produse, practici, procese și tehnologii noi etc.;
 • Acțiuni pentru îmbunătățirea performanței economice și pentru modernizarea agriculturii;
 • Facilitarea reînnoirii generațiilor în sectorul agricol;
 • Acțiuni pentru îmbunătățirea performanței economice a producătorilor primari printr‐o mai bună integrare a acestora în lanțul alimentar;
 • Acțiuni de sprijinire a activităților de prevenire și gestionare a riscurilor agricole;
 • Crearea de noi întreprinderi mici prin acordarea de sprijin pentru demararea afacerilor din afara domeniului agricol, precum și dezvoltarea de activități non‐agricole în zonele rurale.

Acţiunile anterioare fac referire în principal la mediul privat. Pentru cel public, investiţiile vor viza în special provocările«Infrastructură» şi »Resurse», care urmăresc :

 • Dezvoltarea şi modernizarea drumurilor judeţene şi comunaleîn vederea creării de oportunităţi
 • Crearea unui sistem durabil de irigaţii şi de gestionare a apei
 • Conservarea solului şi a stocului său de carbon prin practici de gestionare a terenurilor, precum culturi de iarnă, cultivarea redusă şi plantarea de păduri
 • Menţinerea diversităţii genetice prin prin susţinerea varietăţilor locale de culturi şi rase de animale