EN
RO
NEWS
Următoarea perioadă de programare se anunţă mult mai dinamică, aducând cu ea o alocare financiară mult mai consistentă pentru România. Pentru a fi cu un pas înainte şi pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, Relians îşi propune să vă ţină la curent cu informaţii de interes despre următoarea perioadă de programare (2014-2020), informaţii structurate pe şapte domenii: Autorităţi Publice Locale, Energie, Agricultură, Producţie, Sănătate, IT&C şi Cercetare. Sperăm ca informaţiile să fie de interes şi să vă ajute în stabilirea strategiilor şi a planurilor de acţiune proprii.

Relians Corp S.R.L. în parteneriat cu Asociația Centrul Startup Transilvania,

Relians angajează pentru punctul de lucru din Cluj-Napoca, un EXPERT FORMARE ANTREPRENORIALĂ, în cadrul proiectul...

SC Relians Corp SRL în parteneriat cu SC Dal Consulting SRL, anunță lansarea...

Echipa Relians vă urează Sărbători fericite și La mulți ani!

RELIANS - partener în cadrul cursului Expert în achiziții publice, organizat de Camera de Comerț și Industrie S...

A fost majorat bugetul alocat schemei de ajutor de stat cu impact major în economie

A fost publicat calendarul lansărilor propunerilor de proiecte aferent anului 2016

Ministerul Finanţelor Publice estimează derularea sesiunilor de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare &i...

5 proiecte dezvoltate cu asistență RELIANS au fost premiate în cadrul Conferințelor Regionale REGIO

În luna noiembrie 2015 compania RELIANS CORP a împlinit 15 ani de activitate

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a lansat Ghidul de bune practici în domeniul achizițiilor publice...

AM POR  a publicat noi ghiduri pentru Programul Operațional Regional 2014-2020

Versiunea finală a Ghidului general al Solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 a fost aprobată, prin...

Deschiderea aplicației pentru înregistrarea propunerilor de proiecte va începe cu da...

Ministerul Fondurilor Europene a publicat în primă consultare proiectele de Ghiduri ale solicitantului aferente Axelor ...

Ministerul Finanțelor Publice a anunțat deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pe...

AM POR a lansat două noi ghiduri în consultare publică pentru POR 2014-2020....

Ministerul Fondurilor Europene anunță publicarea ghidului final pentru Programul Operați...

MCSI a amânat data înregistrării cererilor de finanțare pentru Acțiunea 2.2.1 în cadrul POC

Luni, 20 mai 2013, a avut loc seminarul cu tema “Viitoarea Politică Agricolă Comună: oportunităţi şi priorităţi ...

Parlamentul European, Consiliul de Miniştri al UE şi CE au ajuns la un acord privind o reformă a politicii agricole comune ...

Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 trebuie finalizat până la 1 ianuarie 2014, dată la care vor...

Noul Acord cadru de parteneriat pentru următoarea perioadă de programare tratează domeniul agriculturii în cadrul pro...

Ministerul Fondurilor Europene a publicat în data de 10 februarie 2014, spre consultare publică, a doua versiune a Acor...

În luna martie 2014 a fost publicată pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale varianta proiect a Pr...

Este vorba de Măsura 121 – “Modernizarea exploatațiilor agricole”, finanțat din Programul Național de De...

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat versiunile consultative ale Ghidului Solicitantului

Au fost lansate primele măsuri de finanțare din cadrul PNDR 2014-2020 pentru care au fost publicate versiunile consultative ...

În vederea elaborării Acordului de Parteneriat și a Programelor Operaționale, pentru următoarea perioadă de program...

În vederea depășirii decalajului pe care îl are faţă de Europa, în următoarea perioadă, România ...

Prioritățile preliminare naționale de investițiile identificate ca urmare a analizelor socio-economice sunt grupate, confo...

Dialogul informal cu reprezentanții Comisiei Europene a debutat în cadrul reuniunii din 31 ianuarie 2013, cu participar...

Acordul de Parteneriat (prima versiune) publicat spre consultare de Ministerul Fondurilor Europene în 1 octombrie 2013 s...

In luna ianuarie 2014, RELIANS în parteneriat cu SC Global Services Group S.R.L a finalizat prima etapă a asistenţei t...

La finalul lunii martie Ministerul Fondurilor Europene a transmis Comisiei Europene, în vederea aprobării, varianta fin...

CE va institui o platformă europeană dedicat planurilor de mobilitate urbană sustenabilă care va consolida schimbul de bun...

A fost lansat Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020 și primul apel de proiecte

Prioritățile preliminare stabilite de România pentru utilizarea fondurilor europene în perioada de programare 20...

În această perioadă, Comisia Europeană continuă lucrările pentru reforma în domeniul ajutoarelor de stat pent...

În data de 6 iunie 2013, în cadrul dialogului informal ce se află în plină desfășurare, autoritățile r...

În prezent, conform informaţiilor disponibile pe site-ul Organismului Intermediar care se ocupă de gestionarea fonduri...

La începutul lunii octombrie a fost transmisă către Comisia Europeană noua variantă a Acordului Cadru de parteneriat...

În versiunea a doua a Acordului de parteneriat pentru perioada 2014-2020 apar o serie de priorităţi de finanţare &ici...

În luna martie 2014 a fost publicată spre consultare prima variantă a Programului Operaţional Competitivitate pentru ...

La începutul lunii iulie 2014 a fost transmis Acordul de parteneriat, document care urmează a fi semnat în cursul...

S-au lansat competițiile pentru acțiunile finanțate în cadrul POC 2014-2020, Axa prioritară 1 - „Cercetare, de...

Conform ţintelor stabilite prin Programul Naţional de Reformă, România s-a angajat ca până în 2020, să ...

În ultima perioadă se constată o anumită modificare în abordarea problemelor de dezvoltare durabilă. Ţintele ...

În contextul informaţiilor puse la dispoziţia Comisiei Europene, prin Acordul de parteriat 2014-2020, s-au identificat...

La data de 15.07.2013 a fost publicată varianta în lucru a documentului "Raportul cost eficacitate al investiţiil...

La 1 octombrie 2013 a fost publicată varianta draft a « Acordului de parteneriat propus de România pentru următo...

Perioada de programare 2014 - 2020 va pune accent pe modul în care sunt consumate resursele şi pe o eficientizare a uti...

Axa prioritară 7 din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare, program cu o alocare totală finală de 9,5 miliar...

În contextul aprobării documentelor de programare a fondurilor europene alocate României în perioada 2014-2...

Conform ultimelor informaţii disponibile, pentru următoarea perioadă de programare a fondurilor UE 2014-2020 sunt propuse s...

Pentru a consolida performanţa, vor fi introduse noi dispoziţii privind condiţionalitatea pentru a se asigura că finanţar...

Uniunea Europeana a demarat pregătirile pentru noua perioada de programare 2014-2020, începând din anul 2010 cu a...

Ministerul Fondurilor Europene a publicat în luna octombrie un document intitulat „Oportunităţi de finanţare &i...

Ministerul Fondurilor Europene publicat în data de 10 februarie 2014, spre consultare publică, a doua versiune a Acordu...

La finalul lunii martie 2014, Ministerul Fondurilor Europene a transmis Comisiei Europene varianta finală, spre aprobare, a A...

Relians obține titlul de ”National Champion of Romania” și nominalizarea pentru European Constantinus Award 2013...

În luna septembrie 2014 se va semna Acordul de parteneriat aferent perioadei 2014-2020, existând şanse reale ca p...

În luna noiembrie 2014 a fost lansat ghidul solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/20...

Ministerul Finanţelor Publice anunţă deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare în cadrul schemei de ajutor d...

S-a prelungit depunerea cererilor de acord pentru finanțare în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru crearea de locur...

A fost lansat în dezbatere publică Ghidul General pentru POR 2014-2020, program pentru care se estimează aprobarea &ic...

Programul Operațional pentru Infrastructură Mare al României (POIM), pentru perioada 2014 – 2020, a fost aprobat...

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice &i...

Documentul "Priorități preliminare stabilite la nivelul României cu privire la modul de utilizare a fondurilor eu...

Pentru domeniul Sănătate a fost realizat un plan de acţiuni pentru îndeplinirea acestor condiţionalităţi, care are...

Conform propunerilor din draft-ul Acordului de Parteneriat trimis de către autorităţile de la Bucureşti către Comisia Eur...

Domeniul sanatatii este luat în calcul la Obiectivul tematic nr. 9 – Promovarea incluziunii sociale și combaterea...

Acordul de Parteneriat (prima versiune) publicat spre consultare de Ministerul Fondurilor Europene în 1 octombrie 2013 s...

Noua variantă a Acordului de parteneriat pentru perioada 2014-2020 abordează domeniul Sănătăţii prin prisma unor investi...

Una dintre cele mai importante priorităţi de investiţii ale Programului Operaţional Regional este reprezentată de investi...

Programul Operaţional Regional va finanţa în cadrul Axei prioritare 7 o serie de investiţii în domeniul sănăt...

Agenda Digitală pentru Europa este una dintre cele șapte inițiative-pilot ale Strategiei Europa 2020

Recent a fost realizat un studiu asupra sectorului tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor, studiu care a avut în...

Conform ultimelor informaţii disponibile pentru acest domeniu, s-au stabilit alocarile financiare pe obiective tematice, la n...

Începând cu luna septembrie 2013 RELIANS CORP a devenit membră a American Chamber of Commerce in Romania. Î...

Domeniul ITC este abordat în varianta de acord de parteneriat propusă Comisiei Europene la data de 1 octombrie 2013 pri...

Pentru perioada de programare 2014-2020 s-au stabilit alocările aproximative pe fiecare axă prioritară, domeniul TIC fiind ...

Conform primei variante publicate spre consultare, a Programului Operaţional Competitivitate, domeniul TIC va fi finanţat &i...

Cu o alocare finală de 531.914.894 euro pentru perioada 2014-2020, domeniul IT&C este, alături de cel al cercetării, un...

Autoritatea de Management pentru POS CCE anunţă publicarea pentru consultare publică a Ghidului Solicitantului în cad...

S-a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului pentru beneficiari privați - Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea cre...