EN
RO
SOCIAL
Serviciile de management de proiect furnizate în cei peste zece ani de activitate au vizat, atât proiecte de integrare a unor categorii defavorizate, cât ?i dezvoltarea infrastructurii necesare furniz?rii de servicii sociale la standarde calitativ superioare.
Caută proiecte după
Afișează