EN
RO
Investors in People – management performant al resurselor umane

Creşterea productivităţii personalului propriu prin implementarea la nivelul companiei a unui sistem performant de management al resurselor umane în conformitate cu standardul european Investors in People.

SERVICII:

  • Dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, identificarea responsabililor pentru derularea activităților și stabilirea atribuțiilor specifice, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare realizării proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente suport;
  • Execuția și monitorizarea proiectului: derularea procedurilor de achiziție, monitorizarea costurilor, realizare rapoarte de progres/raport final, realizare cereri de plată și rambursare, managementul contractelor încheiate în cadrul proiectului, monitorizarea indicatorilor propuși, monitorizarea respectării cadrului legal.
STATISTICI
Valoare totală: 55.700,00 Euro
Valoare Grant: 44.000,00 Euro
DESCRIERE PROIECT

Obiectivul proiectului este creşterea productivităţii angajaților şi a calităţii serviciilor oferite prin implementarea a unui sistem performant de management al resurselor umane în conformitate cu standardul european Investors in People.

Proiectul a asigurat derularea unor sesiuni de instruire pentru personalul companiei, în domeniul serviciilor de consultanță.

Obţinerea certificării Investors in People presupune existenţa unui management al resurselor umane funcţional şi profesionist la nivel de organizaţie. Standardul reprezintă un model de bună practică deoarece oferă o modalitate de creştere a competitivităţii agenţilor economici pe piaţă prin dezvoltarea capitalului uman propriu. 

ALTE PROIECTE DIN ACELAȘI DOMENIU DE EXPERTIZĂ
Caută proiecte după
Afișează