EN
RO
Investiții pentru performanță

Îmbunătăţirea performanţelor în domeniul serviciilor de call center furnizate de XL World prin furnizarea de programe specifice de formare profesională.

SERVICII:

  • Dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, identificarea responsabililor pentru derularea activităților și stabilirea atribuțiilor specifice, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare realizării proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente suport.
STATISTICI
Valoare totală: 396.360,00 Lei
Valoare Grant: 296.379,00 Lei
DESCRIERE PROIECT

Obiectivul proiectului este creşterea productivităţii şi eficienţei personalului prin implementarea unui program performant de dezvoltare a resurselor umane.
Programul de dezvoltare a resurselor umane a fost structurat pe 2 componente:

  • Sesiuni de instruire derulate pentru manageri şi personalul productiv (pe temele: Leadership, Coaching, Constituirea şi Managementul echipei, Limba Italiană);
  • Înfiinţarea Centrului de Resurse pentru Învăţare Continuă care asigură, pe termen lung, continuarea procesului de formare a angajaţilor XL WORLD ROMÂNIA SRL.
ALTE PROIECTE DIN ACELAȘI DOMENIU DE EXPERTIZĂ
Caută proiecte după
Afișează