EN
RO
CEFO – Centru de Evaluare şi Formare On-line

Creşterea productivităţii muncii prin furnizarea on-line de programe de formare profesională continuă pentru angajații SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA.

SERVICII:

  • Dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, identificarea responsabililor pentru derularea activităților și stabilirea atribuțiilor specifice, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare realizării proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente suport.
  • Asistență în execuția și monitorizarea proiectului: derulare proceduri de achiziție, consultanță în monitorizarea costurilor, realizare rapoarte de progres/final, realizare cereri de plată și rambursare, asistență în managementul contractelor încheiate în cadrul proiectului, monitorizarea indicatorilor propuși, monitorizarea respectării cadrului legal.
STATISTICI
Valoare totală: 80.170,00 Euro
Valoare Grant: 63.334,00 Euro
DESCRIERE PROIECT

Obiectivul specific al proiectului este creşterea productivităţii muncii prin furnizarea on-line de programe de formare profesională continuă pentru managementul de vârf, mediu şi de linie şi pentru personalul operativ al SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA, în vederea realizării obiectivelor organizaţionale atât la nivel general, cât şi la nivelul direcţiilor executive.

Implementarea proiectului a condus la:

  • crearea Centrului de Evaluare şi Formare On-line care să furnizeze formare profesională continuă angajaţilor SC GRUP FEROVIAR ROMÂN SA;
  • implementarea unei aplicaţii soft ce permite dezvoltarea unui pachet de module de instruire în diverse domenii, în concordanţă cu necesităţile tuturor categoriilor de angajaţi;
  • derularea de training-uri (face-to-face şi on-line);
  • elaborarea unui sistem nou de evaluare şi pregătire care va îngloba un set de proceduri specifice;
  • folosirea unor noi instrumente în activitatea de evaluare validate pe plan mondial.
ALTE PROIECTE DIN ACELAȘI DOMENIU DE EXPERTIZĂ
Caută proiecte după
Afișează