EN
RO
ANTREPRENORIADA - lansare și dezvoltare în afaceri

Încurajarea antreprenoriatului prin activități specifice (conferințe de informare, programe de formare profesională) în 9 orașe din 5 regiuni de dezvoltare la nivel național.

SERVICII:

  • Dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, identificarea responsabililor pentru derularea activităților și stabilirea atribuțiilor specifice, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare realizării proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente suport.
  • Asistență de specialitate în execuția și monitorizarea proiectului,    RELIANS având rol de partener al SC EDUROM SRL și furnizând:
    • un expert în identificarea oportunităţilor de finanţare pentru afaceri şi un alt expert în PR;
    • asistență în derularea procedurilor de achiziție, consultanță în monitorizarea costurilor, realizare rapoarte de progres/final, realizare cereri de plată și rambursare, asistență în managementul contractelor încheiate în cadrul proiectului, monitorizarea indicatorilor propuși, monitorizarea respectării cadrului legal.
STATISTICI
Valoare totală: 3.400.893,00 Lei
Valoare Grant: 3.075.537,00 Lei
DESCRIERE PROIECT

Prin proiectul propus a se desfăşura în 9 oraşe din regiunile de dezvoltare Nord - Est, Sud - Est, Bucureşti - Ilfov, Centru şi Sud - Muntenia, beneficiarul urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective: 

  • Promovarea oportunităţilor existente în vederea încurajării antreprenoriatului prin lansarea unui portal şi organizarea a 9 conferinţe de informare şi conştientizare până la finele proiectului;
  • Implementarea unui program de formare profesională pentru 135 de persoane care doresc să iniţieze o afacere;
  • Implementarea unui program de formare profesională care să dezvolte competenţe necesare creşterii eficienţei organizaţionale şi corelării activităţii întreprinderilor cu cerinţele pieţei pentru 90 de întreprinzători. 
ALTE PROIECTE DIN ACELAȘI DOMENIU DE EXPERTIZĂ
Caută proiecte după
Afișează