EN
RO
ALIAT – competitivitate prin oameni şi pentru oameni

Derularea unor programe de training pentru angajații ALIAT SRL, în vederea creșterii productivității la locul de muncă.

SERVICII:

  • Dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, identificarea responsabililor pentru derularea activităților și stabilirea atribuțiilor specifice, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare realizării proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente suport.
  • Asistență în execuția  și monitorizarea proiectului: evaluarea procedurilor de achiziţie realizate; evaluarea derulării activităţilor conform planului de acţiune stabilit la demararea proiectului; evaluarea performanţelor echipei de implementare; monitorizarea indicatorilor propuși;  recomandări pentru îmbunătăţirea performanţei în managementul proiectului. 
STATISTICI
Valoare totală: 83.000,00 Euro
Valoare Grant: 65.570,00 Euro
DESCRIERE PROIECT

Prin proiect beneficiarul urmăreşte promovarea competitivităţii şi adaptabilităţii forţei de muncă a SC ALIAT SRL în vederea creşterii productivităţii la locul de muncă.

Obiectivul proiectului a fost atins prin:

  • derularea unor programe de training, în vederea perfecţionării şi specializării personalului de la toate nivelele ierarhice ale ALIAT SRL;
  • achiziționarea echipamentelor necesare susţinerii cursurilor.
ALTE PROIECTE DIN ACELAȘI DOMENIU DE EXPERTIZĂ
Caută proiecte după
Afișează