EN
RO
„E-form a+” - Centru de evaluare şi formare on-line

Creşterea performanţelor, a adaptabilităţii şi competitivităţii resurselor umane din cadrul Antibiotice S.A.

SERVICII:

  • Dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, identificarea responsabililor pentru derularea activităților și stabilirea atribuțiilor specifice, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare realizării proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente suport.
STATISTICI
Valoare totală: 49.620,00 Euro
Valoare Grant: 39.620,00 Euro
DESCRIERE PROIECT

Obiectivul proiectului este creşterea performanţelor, a adaptabilităţii şi competitivităţii resurselor umane din cadrul Antibiotice SA, în vederea realizării obiectivelor generale ale companiei. Prin proiect se realizează:

  • Reducerea costurilor cu pregătirea profesională prin utilizarea eficientă a resurselor;
  • Adaptarea activităţilor de formare profesională continuă la obiectivele organizaţiei;
  • Motivarea personalului propriu; 
  • Elaborarea de planuri de formare profesională individuală continuă;
  • Asigurarea de noi competenţe de bază necesare;
  • Valorizarea învăţării prin formare continuă.
ALTE PROIECTE DIN ACELAȘI DOMENIU DE EXPERTIZĂ
Caută proiecte după
Afișează