EN
RO
Reabilitarea Cetăţii de Scaun a Sucevei

Creşterea gradului de atractivitate a Cetăţii de Scaun a Sucevei şi a zonei de protecţie a acesteia, în vederea dezvoltării turistice şi stimulării creşterii economice a municipiului Suceava.

SERVICII:

  • Elaborarea documentației tehnice (studiu de fezabilitate, documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, proiect tehnic), conform HG 28/2008;
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, ce a inclus: identificarea și stabilirea activităților proiectului, cercetare de piață în vederea identificării strategiilor de promovare și valorificare a Cetății de Scaun, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe.
  • Asistență acordată în etapa de evaluare a proiectului.
STATISTICI
Valoare totală: 14.071.554,96 Euro
Valoare Grant: 11.053.962,15 Euro
DESCRIERE PROIECT

Reabilitarea și consolidarea Cetății de Scaun a Sucevei susține iniţiativele de promovare şi dezvoltare a potenţialului turistic al municipiului Suceava, prin:

  • Creșterea cu cca 600 mp a suprafeței reabilitate și consolidarea Cetății;
  • Asigurarea accesului la utilităţi (apă, canal, energie electrică, termică)
  • Asigurarea unui acces facil la monumentul istoric (inclusiv facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă);
  • Reabilitarea zonei de protecţie din imediata apropiere a Cetăţii prin construirea de utilităţi anexe (toalete publice, puncte de informare, alei);
  • Susţinerea atmosferei medievale prin realizarea în perimetrul Cetăţii a unui Spectacol de Sunet şi Lumini, unic în ţară, care să redea imagini cu personaje şi activităţi specifice perioadei medievale.      
ALTE PROIECTE DIN ACELAȘI DOMENIU DE EXPERTIZĂ
Mitropolia Moldovei şi Bucovinei
Parohia „Duminica Tuturor Sfinţilor” ...
Municipiul Brezoi
Consiliul Judeţean Neamţ, Consiliul ...
Consiliul Local Suceava
Municipiul Zalău
ALTE PROIECTE PENTRU ACELAȘI CLIENT
Caută proiecte după
Afișează