EN
RO
MEDIU
Evaluarea impactului asupra mediului reprezintă una dintre condițiile sine-qua-non ale oricărui proiect de investiții în infrastructură. Expertiza RELIANS include proiecte ce vizează îmbunătățirea infrastructurii de mediu - reabilitare și extindere de rețele de canalizare, epurare, sisteme integrate de management al deșeurilor - sau managementul factorilor cu impact asupra mediului.
Caută proiecte după
Afișează