EN
RO
Extinderea capacităţii de producţie a componentelor destinate industriei auto

Creșterea competitivității companiei pe piața de profil prin dezvoltarea capacității de producție și a volumului exporturilor.

SERVICII:

  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, incluzând: elaborare analiza de piață și identificarea oportunităților existente pe piața de profil, analiza economico-financiară, identificarea și dezvoltarea activităților proiectului, identificarea și planificarea achizițiilor necesare, planul de management al riscurilor, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului;
  • Asistență de specialitate în execuția și monitorizarea proiectului: asistență în derularea procedurilor de achiziție, consultanță în monitorizarea costurilor, realizare rapoarte de progres/final, realizare cereri de plată și rambursare, asistență în managementul contractelor încheiate în cadrul proiectului, monitorizarea indicatorilor propuși, monitorizarea respectării cadrului legal.
STATISTICI
Valoare totală: 2.876.000,58 Euro
Valoare Grant: 1.006.555,51 Euro
DESCRIERE PROIECT

Proiectul propune creşterea capacităţii de producţie în cadrul companiei, prin:

  • Achiziţionarea a 49 echipamente/utilaje performante ce vor constitui o nouă linie producţie, în vederea dublării capacităţii de producţie existente;
  • Creșterea cifrei de afaceri cu cel puţin 57% în 5 ani de la finalizarea proiectului;
  • Creșterea exportul întreprinderii cu cel puţin 50% în 5 ani de la finalizarea proiectului;
  • Crearea a 114 noi locuri de muncă în cadrul companiei.
Caută proiecte după
Afișează