EN
RO
Extindere capacitate de producţie componente auto

Extinderea capacităţii de producţie în vederea creşterii competitivităţii şi productivităţii companiei în condiţiile actuale de piaţă.

SERVICII:

  • Elaborarea Studiul de Fezabilitate fără aspecte de natură tehnică;
  • Acordarea asistenţei pentru elaborarea capitolelor de natură tehnică din cadrul Studiului de Fezabilitate;
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, incluzând: elaborare analiza de piață și identificarea oportunităților existente pe piața de profil, analiza economico-financiară, dezvoltarea activităților proiectului, identificarea și planificarea achizițiilor necesare, documente suport;
  • Asistenţă de specialitate pe parcursul procesului de evaluare a proiectului și a contractării grantului;
  • Asistență în execuția și monitorizarea proiectului: asistență în derularea procedurilor de achiziție, consultanță în monitorizarea costurilor, realizare rapoarte de progres/final, realizare cereri de plată și rambursare, asistență în managementul contractelor încheiate în cadrul proiectului, monitorizarea indicatorilor propuși, monitorizarea respectării cadrului legal.
STATISTICI
Valoare totală: 8.928.316,00 Euro
Valoare Grant: 3.400.918,00 Euro
DESCRIERE PROIECT

Proiectul presupune implementarea unei tehnologii de producţie moderne, care se caracterizează prin capacitate crescută de producţie, precizie şi calitate ridicată a produselor și care va conduce la creșterea eficienței procesului de producție.

Principalii indicatori de rezultat ai proiectului sunt:

  • Achiziţionarea a 41 utilaje tehnologice performante necesare procesului de producţie componente auto;
  • 44 noi locuri de muncă create până la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului;
  • Creşterea cifrei de afaceri a companiei cu peste 90% în 5 ani de la finalizarea implementării investiţiei;
  • Creşterea exporturilor companiei cu minim 100% în 5 ani de la finalizarea implementării investiţiei. 
Caută proiecte după
Afișează