EN
RO
Dezvoltarea capacității de producție a companiei

Creşterea competitivităţii companiei în contextul industriei componentelor auto prin modernizarea fluxului tehnologic.

SERVICII:

  • Analiza eligibilității solicitantului și a ideii de proiect;
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, incluzând: elaborare analiza de piață și identificarea oportunităților existente pe piața de profil, analiza economico-financiară, identificarea și dezvoltarea activităților proiectului, identificarea și planificarea achizițiilor necesare, planul de management al riscurilor, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului;
  • Execuția și monitorizarea proiectului: asistență în derularea procedurilor de achiziție, consultanță în monitorizarea costurilor, realizare rapoarte de progres/raport final, realizare cereri de plată și rambursare, asistență în managementul contractelor încheiate în cadrul proiectului, monitorizarea indicatorilor propuși, monitorizarea respectării cadrului legal.
STATISTICI
Valoare totală: 4.699.124,76 Euro
Valoare Grant: 1.272.052,58 Euro
DESCRIERE PROIECT

Proiectul propune creşterea capacităţii de producţie a filtrelor de habitaclu în cadrul companiei și scăderea costurilor de producție piese injectate, prin:

  • Achiziţionarea a 9 echipamente și 4 linii de asamblare automate;
  • Creșterea cifrei de afaceri cu cel puţin 40% în 5 ani de la finalizarea proiectului;
  • Creșterea exportul întreprinderii cu cel puţin 40% în 5 ani de la finalizarea proiectului;
  • Crearea a 47 noi locuri de muncă în cadrul companiei.
Caută proiecte după
Afișează