EN
RO
Dezvoltarea capacității de producție a companiei

Modernizarea fluxului tehnologic și creșterea capacității de producție a companiei prin achiziționarea de echipamente.

SERVICII:

  • Analiza eligibilităţii Beneficiarului şi a ideii de proiect;
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, incluzând: elaborare analiza de piață și identificarea oportunităților existente pe piața de profil, analiza economico-financiară, identificarea și dezvoltarea activităților proiectului, identificarea și planificarea achizițiilor necesare, planul de management al riscurilor, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului.
STATISTICI
Valoare totală: 7.816.728,29 Lei
Valoare Grant: 4.374.083,00 Lei
DESCRIERE PROIECT

Proiectul presupune îmbunătățirea procesului tehnologic și crearea de produse de calitate și complexitate superioare pe piața de profil, prin achiziționarea unui echipament modern (1 mașină de tipărit etichete offset cu apă). Investiția va conduce la:

  • Creșterea estimată a capacității de producție cu cca 24% în 3 ani de la finalizarea proiectului;
  • Creșterea cifrei de afaceri a companiei cu cca 25% în 3 ani de la finalizarea proiectului;
  • Creșterea exportului întreprinderii cu cca 16% în 3 ani de la finalizarea proiectului;
  • 3 noi locuri de muncă create până la finalizarea proiectului.
Caută proiecte după
Afișează