EN
RO
Creşterea productivităţii şi competitivităţii companiei

Modernizarea fluxului tehnologic al companiei și diversificarea gamei de produse prin achiziție de echipamente și extindere spațiu productiv.

SERVICII:

  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, ce a inclus: identificarea și stabilirea activităților proiectului, cercetare de piață în vederea identificării constrângerilor și oportunităților pieței, identificarea strategiilor de promovare a investiției propuse, elaborarea strategiei de dezvoltare a companiei, analiza economico-financiară, documente suport;
  • Asistenţă de specialitate pe parcursul procesului de evaluare a proiectului și a contractării grantului.
STATISTICI
Valoare totală: 11.266.249,77 Lei
Valoare Grant: 6.370.414,30 Lei
DESCRIERE PROIECT

Obiectivul proiectului este modernizarea tehnologică, mărirea capacităţii de producţie şi diversificarea portofoliului de produse a companiei prin achiziţia de echipamente de înaltă tehnologie şi extinderea spaţiului productiv.

Prin proiect se realizează următoarele:

  • modernizarea secției de tipărire ca urmare a achiziției de noi utilaje;
  • creșterea capacității de producție cu 100%;
  • creșterea cifrei de afaceri a companiei cu cca 25% în 3 ani de la finalizarea proiectului;
  • extinderea spaţiului de producţie cu peste 550 mp (suprafaţă utilă) prin supraînălţarea etajului 3 al clădirii;
  • crearea de noi locuri de muncă ca urmare a implementării investiției.
Caută proiecte după
Afișează