EN
RO
Creşterea competitivităţii prin achiziţie de noi echipamente

Creșterea competitivității prin achiziționarea de echipamente ce vor crea premisele pentru diversificarea producției și dezvoltarea productivității.

SERVICII:

  • Analiza eligibilităţii Beneficiarului şi a ideii de proiect;
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, incluzând: elaborare analiza de piață și identificarea oportunităților existente pe piața de profil, analiza economico-financiară, identificarea și dezvoltarea activităților proiectului, identificarea și planificarea achizițiilor necesare, planul de management al riscurilor, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului;
  • Asistență în derularea procedurilor de achiziție în etapa de execuție a proiectului.
STATISTICI
Valoare totală: 4.275.730,00 Euro
Valoare Grant: 1.675.925,00 Euro
DESCRIERE PROIECT

Investiţia contribuie la creşterea competitivităţii companiei prin achiziţionarea de echipamente moderne care vor crea premisele pentru diversificarea producţiei companiei şi dezvoltarea productivităţii.

Cele 10 echipamente de producţie şi 15 echipamente de măsură şi control achiziţionate prin proiect permit crearea unei noi linii de producţie, necesară pentru realizarea pompelor  de transfer.

Caută proiecte după
Afișează