EN
RO
Modernizare și integrare staţii de transformare în sistem SCADA

Creşterea securităţii furnizării energiei prin reducerea numărului de întreruperi şi reducerea  costurilor de mentenanţă ale reţelei de distribuţie a energiei electrice a companiei în regiunea Nord – Est.

SERVICII:

  • Asistență de specialitate în dezvoltarea studiului de fezabilitate, conform legislației în vigoare;
  • Dezvoltarea documentației de finanțare, incluzând: dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, analiza cost-beneficiu, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului;
  • Asistență de specialitate în execuția și monitorizarea proiectului: asistență în derularea procedurilor de achiziție, consultanță în monitorizarea costurilor, realizare rapoarte de progres/final, realizare cereri de plată și rambursare, asistență în managementul contractelor încheiate în cadrul proiectului, monitorizarea indicatorilor propuși, monitorizarea respectării cadrului legal.
STATISTICI
Valoare totală: 11.100.000,00 Euro
Valoare Grant: 4.000.000,00 Euro
DESCRIERE PROIECT

Realizarea de lucrări de modernizare şi integrare în sistem SCADA a 26 de staţii de transformare (localizate în județele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui), caracterizate printr-un grad foarte mare de importanţă pentru Sistemul Energetic Național.

Unul dintre rezultatele investiției este reducerea pierderilor tehnologice în reţelele de distribuţie a energiei electrice sau a gazelor naturale cu cca 3%.

ALTE PROIECTE DIN ACELAȘI DOMENIU DE EXPERTIZĂ
Caută proiecte după
Afișează