EN
RO
Eficientizarea consumului energetic al centralelor de ventilație

Îmbunătățirea managementului consumurilor de energie în sectorul industrial al fabricării autovehiculelor de transport rutier, prin achiziția de echipamente ce vor realiza economii de energie.

Servicii:

  • Asistenţă elaborare bilanţ energetic; 
  • Asistenţă elaborare studiu de fezabilitate, în conformitate cu prevederile HG 28/2008; 
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, ce a inclus: identificarea și stabilirea activităților proiectului, analiză cost-beneficiu, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea achizițiilor necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, documente suport;
  • Verificarea caietelor de sarcini puse la dispoziție de Beneficiar, inclusiv a fișelor tehnice, a cerințelor funcționale asociate și a specificațiilor pentru echipamente;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului.
STATISTICI
Valoare totală: 5.620.309,00 Euro
Valoare Grant: 1.940.732,00 Euro
DESCRIERE PROIECT

Proiectul propune înlocuirea a peste 40 de centrale de ventilație din secțiile de producție a companiei, investiție ce va conduce la:

  • realizarea unei economii anuale de energie de cca 12%, la același nivel al producției și la același număr de ore de funcționare;
  • reducerea perioadelor de întrerupere a fluxului tehnologic al companiei cu peste 150 minute în medie/an, ca urmare a asigurării unui climat optim de temperatură în halele de producție;
  • reducerea cantității emisiilor de gaze cu efect de seră evacuată în atmosferă.
ALTE PROIECTE DIN ACELAȘI DOMENIU DE EXPERTIZĂ
Caută proiecte după
Afișează