EN
RO
Eficientizarea consumului de energie al companiei

Achiziţia instalaţiilor şi echipamentelor specifice procesului de fabricaţie al companiei în vederea obţinerii unei economii specifice de energie.

SERVICII:

 • Asistenţă elaborare studiu de fezabilitate, în conformitate cu legislația în vigoare; 
 • Dezvoltarea aplicației de finanțare, ce a inclus: identificarea și stabilirea activităților proiectului, analiză cost-beneficiu, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea achizițiilor necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, documente suport;
 • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului. 
STATISTICI
Valoare totală: 23.726.921,38 Euro
Valoare Grant: 7.916.376,83 Euro
DESCRIERE PROIECT

Proiectul urmăreşte creşterea eficienţei energetice a fluxului tehnologic prin achiziția de echipamente și instalații ce vor permite economii specifice de energie, astfel:

 • Reducerea consumului de energie electrică din reţeaua publică de energie electrică:
  • economii anuale de energie (combustibil şi electricitate) de 37,23% faţă de consumul actual (la acelaşi nivel al producţiei şi acelaşi număr de ore de funcţionare);
  • obţinerea unei reduceri de 0,31 MW a puterii electrice absorbite din sistemul public de electricitate.
 • Reducerea costurilor companiei cu energia electrică prin realizarea unei economii anuale a consumului energetic de 37,23%;
 • Reducerea cantităţii de emisii poluante eliberate în atmosferă, ca urmare a optimizării fluxului tehnologic: 
  • reducere emisiilor de CO2 cu 2468,44 tone/an;
  • reducerea de NOx evacuată în atmosferă cu 6,42 tone/an. 
ALTE PROIECTE DIN ACELAȘI DOMENIU DE EXPERTIZĂ
Caută proiecte după
Afișează