EN
RO
Centrală electrică eoliană - Parc Eolian Albeşti

Construirea unei unităţi de producţie a energiei electrice din resurse regenerabile prin utilizarea potenţialului eolian al zonei.

SERVICII:

  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, ce a inclus: identificarea și stabilirea activităților proiectului, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea achizițiilor necesare a fi derulate în cadrul proiectului, analiză cost-beneficiu economico-financiară, analiză de risc şi senzitivitate, prezentarea echipei de management a proiectului, documente suport;
  • Asistenţă pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate Tehnic, conform legislației în vigoare;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului.
STATISTICI
Valoare totală: 45.664.686,79 Euro
Valoare Grant: 16.803.722,15 Euro
DESCRIERE PROIECT

Prin proiect se urmăreşte construirea în judeţul Vaslui, localitatea Albeşti, a unei unităţi de producţie a energiei electrice din resurse regenerabile: Centrala Electrică Eoliană - Parc Eolian Albeşti, alcătuită din 14 grupuri generatoare eoliene cu un total de putere instalată de 28 MW.

Adiacent obiectivului principal, proiectul prevede și construirea a 4,1 km drumuri de exploatare ce facilitează accesul în interiorul parcului eolian.

ALTE PROIECTE DIN ACELAȘI DOMENIU DE EXPERTIZĂ
Caută proiecte după
Afișează