EN
RO
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea şcolilor speciale din judeţul Iaşi

Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educație destinată persoanelor cu dizabilități în vederea asigurării unui proces educaţional la standarde europene.

SERVICII:

  • Elaborarea documentației tehnico-economice, în conformitate cu HG 28/2008: studiu de fezabilitate, analiza cost-beneficiu;
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, ce a inclus: identificarea și stabilirea activităților proiectului, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea achizițiilor, prezentarea echipei de management a proiectului, documente suport.
STATISTICI
Valoare totală: 8.592.652,00 Euro
Valoare Grant: 6.691.342,00 Euro
DESCRIERE PROIECT

Obiectivul specific al proiectului este consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea a 5 unităţi şcolare de învăţământ special (pentru persoane cu dizabilităţi psihice, mentale, de vedere, locomotorii şi asociate) din judeţul Iaşi:

  • în orașul Iași: Şcoala Specială „Constantin Păunescu” (învăţământ preşcolar primar şi gimnazial); Grupul Şcolar „Ion Holban” (învăţământ primar, gimnazial şi liceal);
  • în orașul Târgu-Frumos: Şcoala Specială Târgu Frumos (învăţământ primar și gimnazial), Școala de Arte și Meserii Specială „Trinitas” (învățământ liceal), Liceul pentru elevi cu deficiențe de vedere cu clasele I-XII „Moldova” (învățământ primar, gimnazial și liceal).

Realizarea proiectului va conduce la:

  • Dotarea școlilor din proiect cu echipamente didactice, echipamente de pregătire profesională, echipamente IT;
  • Asigurarea unui proces educațional la standarde europene pentru copiii cu dizabilități și a unor facilități educaționale adecvate necesităților beneficiarilor;
  • Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi psihice, mentale, de vedere, locomotorii şi asociate prin dezvoltarea deprinderilor de viaţă independente;
  • Scăderea ratei șomajului în rândul persoanelor cu dizabilități prin dezvoltarea abilităților de viață autonomă și deprinderea de diferite profesii pe care le pot practica ulterior. 
ALTE PROIECTE DIN ACELAȘI DOMENIU DE EXPERTIZĂ
Consiliul Local Orăștie
Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Consiliul Local Bicaz
Consiliul Local Orăștie
Municipiul Cluj-Napoca
Consiliul Local Orăștie
Consiliul Județean Iași
Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Caută proiecte după
Afișează