EN
RO
Reabilitare, modernizare și dotare școli

Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene, prin reabilitarea și dotarea a două unităţi şcolare, în municipiul  Câmpulung Moldovenesc.

SERVICII:

  • Elaborarea documentației tehnico-economice, în conformitate cu HG 28/2008: documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, analiza cost-beneficiu;
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, ce a inclus: identificarea și stabilirea activităților proiectului, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea achizițiilor necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, documente suport;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului. 
STATISTICI
Valoare totală: 8.581.713,75 Lei
Valoare Grant: 6.989.283,61 Lei
DESCRIERE PROIECT

Obiectivul proiectului este reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii nr. 3 ”Bogdan Vodă” și a Școlii nr. 4 ”Teodor Ștefanelli” din Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, în vederea îmbunătățirii calității procesului educațional.

Acest obiectiv va fi atins prin:

  • Reabilitarea și modernizarea a 2 unități școlare în municipiul Câmpulung Moldovenesc;
  • Dotarea celor două școli cu echipamente aferente, inclusiv echipamente IT;
  • Creșterea cu cel puțin 10% a eficienței energetice a unităților școlare reabilitate prin proiect;
  • Creșterea facilităților destinate persoanelor cu dizabilități.
ALTE PROIECTE DIN ACELAȘI DOMENIU DE EXPERTIZĂ
Consiliul Local Orăștie
Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Consiliul Local Bicaz
Consiliul Local Orăștie
Municipiul Cluj-Napoca
Consiliul Local Orăștie
Consiliul Județean Iași
Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Caută proiecte după
Afișează