EN
RO
Verificare tehnică și economico-financiară a 7 proiecte finanțate cuprinse în PID Iași

Asistență tehnică în vederea verificării tehnice, economice și financiare a 7 proiecte de rezervă, finanțate din fonduri nerambursabile, din cadrul proiectului "Sprijin pentru coordonarea implementării Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Iași".

SERVICII:

Verificare tehnică, economică și financiară a 7 proiecte de rezervă, finanțate din fonduri nerambursabile.

STATISTICI
Valoare totală: 14.590,00 Euro
Valoare Grant: 0,00 Euro
DESCRIERE PROIECT

În cadrul contractului au fost derulate următoarele activități:

  • Verificarea eligibilității proiectelor (respectarea condițiilor de eligibilitate a Solicitantului, a condițiilor privind proprietatea asupra infrastructurii și/sau a terenului, contribuția proprie la finanțarea proiectului, acoperirea cheltuielilor neeligibile, finanțarea în ultimii 3/5 ani etc.);
  • Verificarea documentațiilor realizate (respectarea prevederilor Ghidului Solicitantului, eligibilitatea activităților/cheltuielilor propuse prin proiect,  corelarea datelor cuprinse în cererea de finanțare cu cele menționate în documentația tehnico-economică);
  • Elaborarea și transmiterea rapoartelor inițiale de semnalare a problemelor identificate și a riscurilor asociate și de soluții pentru remedierea acestora;
  • Elaborarea și transmiterea rapoartelor de expertiză finale aferente proiectelor analizate cu privire la implementarea recomandărilor de către Solicitant.

Contract finalizat în februarie 2012.

ALTE PROIECTE DIN ACELAȘI DOMENIU DE EXPERTIZĂ
Ministerul Administrației şi Internelor
Agenţia pentru Dezvoltare Regională ...
Ministerul Administrației şi Internelor
Autoritatea Naţională pentru Cercetare ...
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea ...
Ministerul Economiei, Comerţului şi ...
Asociația Grup de Acțiune ...
Ministerul Administraţiei şi Internelor ...
Direcția Generală Energie (Organism ...
Caută proiecte după
Afișează