EN
RO
Monitorizare proiecte finanţate în cadrul POS CCE, Axa1, Operaţiunea pentru Întreprinderi Mari

Susținerea activității Serviciului de Evaluare și Monitorizare din cadrul AM POS CCE, prin derularea de servicii de monitorizare tehnică a proiectelor finanțate în cadrul Axei 1/Operațiunea Întreprinderi mari, POS CCE, ce vor asigura desfășurarea procesului de monitorizare în bune condiții.

SERVICII:

  • Asigurarea de expertiză privind verificarea administrativă a Cererilor de rambursare primite direct de la beneficiari;
  • Asigurarea de expertiză privind misiunile de verificare la fața locului.
STATISTICI
Valoare totală: 1.009.500,00 Lei
Valoare Grant: 0,00 Lei
DESCRIERE PROIECT

Asigurarea sprijinului de specialitate necesar eficientizării procesului de verificare administrativă și la faţa locului a proiectelor finanţate în cadrul POS CCE, contribuind la implementarea şi absorbţia eficace, eficientă şi transparentă a fondurilor alocate prin POS CCE.

Activități derulate în cadrul contractului:

  • Realizarea a 100 misiuni de monitorizare pentru verificarea implementării proiectului la locul realizării acestuia;
  • Analiza rapoartelor de progres trimestriale/finale incluse în procedura de monitorizare-raportare AM POS CCE și a Notificărilor transmise de beneficiari, inclusiv furnizarea opiniei scrise privind aspectele tehnice și juridice către factorii de decizie a AM POS CCE;
  • Verificarea și analiza a 200 rapoarte de durabilitate incluse în procedura de raportare-monitorizare a AM POS CCE;
  • Organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor cu privire la implementarea activităților (realizare/monitorizare/raportare);
  • Propuneri de îmbunătățire a procedurii de monitorizare/raportare a AM POS CCE.
ALTE PROIECTE DIN ACELAȘI DOMENIU DE EXPERTIZĂ
Ministerul Administrației şi Internelor
Agenţia pentru Dezvoltare Regională ...
Ministerul Administrației şi Internelor
Autoritatea Naţională pentru Cercetare ...
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea ...
Ministerul Economiei, Comerţului şi ...
Asociația Grup de Acțiune ...
Ministerul Administraţiei şi Internelor ...
Direcția Generală Energie (Organism ...
Caută proiecte după
Afișează