EN
RO
Managementul programelor operaţionale şi monitorizarea proiectelor finanţate din F.E.D.R

Asistență tehnică acordată Autorității Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică în procesul de management a programelor operaţionale şi în monitorizarea proiectelor finanţate prin F.E.D.R.

SERVICII:

Serviciile specializate furnizate de RELIANS în vederea efectuării vizitelor de control la faţa locului ale proiectelor finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională includ:

  • Nominalizarea membrilor echipei de control
  • Participarea la pregătirea misiunilor de verificare
  • Efectuarea verificărilor la faţa locului conform procedurii organismului intermediar
  • Analiza observaţiilor primite de la beneficiar, după caz
  • Participarea la realizarea Raportului de control final 
  • Urmărirea implementării recomandărilor făcute în Raportul de control, dacă e cazul
  • Raportare
STATISTICI
Valoare totală: 3.342.345,93 Lei
Valoare Grant: 0,00 Lei
DESCRIERE PROIECT

Asistenţa tehnică furnizată constă în prestarea de servicii de specialitate în vederea desfăşurării activităţii de verificare la faţa locului (activităţi de control) pentru proiectele finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE), Axa Prioritară 2 -  Creșterea Competitivităţii Economice prin Cercetare, Dezvoltare, Inovare.

În activitățile derulate prin contract au fost implicați experţi din domeniile: financiar-contabilitate, achiziţii publice, construcţii, IT, medicină, mediu, agricultură, energie şi legislaţia muncii. 

ALTE PROIECTE DIN ACELAȘI DOMENIU DE EXPERTIZĂ
Ministerul Administrației şi Internelor
Agenţia pentru Dezvoltare Regională ...
Ministerul Administrației şi Internelor
Autoritatea Naţională pentru Cercetare ...
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea ...
Ministerul Economiei, Comerţului şi ...
Asociația Grup de Acțiune ...
Ministerul Administraţiei şi Internelor ...
Direcția Generală Energie (Organism ...
Caută proiecte după
Afișează