EN
RO
Elaborare Manualul Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară din România

Reducerea gradului de fragmentare administrativă prin comasarea unităţilor administrativ teritoriale cu capacitate administrativă scăzută și creșterea eficienței administrative în gestionarea serviciilor publice și a strategiilor de dezvoltare locală.

SERVICII:

  • Crearea unei baze de date cu privire la asociaţiile de dezvoltare intercomunitară din România;
  • Realizarea unui studiu comparativ cu privire la implementarea conceptului intercomunalităţii în Europa;
  • Elaborarea manualului asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din România, traducerea acestuia în limbile engleză, franceză, germană şi maghiară, tipărirea lui.
STATISTICI
Valoare totală: 294.615,00 Lei
Valoare Grant: 0,00 Lei
DESCRIERE PROIECT

Proiectul reprezintă o componentă a aplicaţiei „Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară – instrument pentru furnizarea în comun, în condiţii de calitate şi eficacitate, a serviciilor publice locale”, finanţat în cadrul Programului Operaţional pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa Prioritară 1 „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul Major de Intervenţie 1 „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ” şi are ca obiective specifice:

  • Creşterea gradului de conştientizare şi informare a autorităţilor administraţiei publice locale privind beneficiile conferite de asocierea unităţilor administrativ-teritoriale.
  • Stimularea asocierii unităţilor administrativ-teritoriale în asociaţii de dezvoltare intercomunitară pentru creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor publice locale furnizate în comun şi/sau a realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare calitative şi viabile de interes zonal/regional.
ALTE PROIECTE DIN ACELAȘI DOMENIU DE EXPERTIZĂ
Ministerul Administrației şi Internelor
Agenţia pentru Dezvoltare Regională ...
Ministerul Administrației şi Internelor
Autoritatea Naţională pentru Cercetare ...
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea ...
Ministerul Economiei, Comerţului şi ...
Asociația Grup de Acțiune ...
Ministerul Administraţiei şi Internelor ...
Direcția Generală Energie (Organism ...
Caută proiecte după
Afișează