EN
RO
Elaborare ghiduri de finanțare în cadrul PNDR

Elaborarea de pachete informative cu privire la cerințele de finanțare (criterii de eligibilitate solicitanți/proiecte/cheltuieli, praguri financiare, criterii de evaluare administrativă și tehnică, monitorizarea realizării investiției etc.) aferente măsurilor atipice din Planul de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală „Bucovina de Munte”.

SERVICII:

Elaborare ghiduri de finanțare în cadrul proiectului „Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea de teritoriu”, finanțat în cadrul PNDR, Axa 4 Leader, Măsura 431.2.

STATISTICI
Valoare totală: 6.500,00 Euro
Valoare Grant: 0,00 Euro
DESCRIERE PROIECT

Elaborarea a 5 ghiduri de finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR):

  • Ghidul de finanțare aferent Măsurii1.2.1 - Protejarea și punerea în valoare a moștenirii culturale și naturale a micro-regiunii „Bucovina de Munte”;
  • Ghidul de finanțare aferent Măsurii 1.3.1. - Dezvoltarea și modernizarea ofertei de produse specifice în conformitate cu resursele și oportunitățile de care dispune micro-regiunea, precum și participarea la târguri regionale, naționale și internaționale cu produse locale;
  • Ghidul de finanțare aferent Măsurii 2.1.1 - Respectarea principiului dezvoltării durabile în agricultură prin îmbunătățirea managementului general al exploatațiilor agricole și a unităților de procesare a produselor agricole;
  • Ghidul de finanțare aferent Măsurii 2.2.1 - Dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităților non-agricole, în scopul creșterii numărului de locuri de muncă și a veniturilor adiționale, precum și creșterea competitivității IMM-urilor din sectorul industriei prelucrătoare prin implementarea de noi tehnologii;
  • Ghidul de finanțare aferent Măsurii 2.3.1 - Valorificarea durabilă și promovarea micro-regiunii „Bucovina de Munte” ca destinație turistică, precum și modernizarea, extinderea structurilor turistice de cazare și agrement turistic.
ALTE PROIECTE DIN ACELAȘI DOMENIU DE EXPERTIZĂ
Ministerul Administrației şi Internelor
Agenţia pentru Dezvoltare Regională ...
Ministerul Administrației şi Internelor
Autoritatea Naţională pentru Cercetare ...
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea ...
Ministerul Economiei, Comerţului şi ...
Asociația Grup de Acțiune ...
Ministerul Administraţiei şi Internelor ...
Direcția Generală Energie (Organism ...
Caută proiecte după
Afișează