EN
RO
Elaborare ghid de bune practici în domeniul achiziţiilor publice finanţate din instrumente structurale

Elaborarea unui ghid de bune practici în domeniul achiziţiilor publice aferente proiectelor finanţate din instrumente structurale şi diseminarea acestuia, în vederea dezvoltării capacităţii de achiziţii publice a autorităţilor contractante.

SERVICII:

 • Identificarea informaţiilor cu privire la problemele cu care se confruntă autorităţile contractante de la nivel central şi local și elaborarea de propuneri în vederea identificării de soluții;
 • Elaborarea şi tipărirea ghidului de bune practici;
 • Organizarea a 8 evenimente în regiunile de dezvoltare pentru diseminarea ghidului de bune practici către reprezentanţi ai autorităţilor contractante beneficiare de finanţări din instrumente structurale;
 • Organizarea a 2 seminarii pentru schimbul de experienţă cu privire la cele mai bune practici în domeniul achiziţiilor publice, dintre reprezentanţii autorităţilor contractante beneficiare de finanţări din instrumente structurale;
 • Dezvoltarea reţelei naţionale de achizitori pentru proiecte finanţate din instrumente structurale și a unei platforme naţionale de comunicare;
 • Elaborarea unui pachet informativ pentru diseminare la nivelul consultanților naţionali care activează în domeniul achiziţiilor publice, pentru proiecte finanţate din instrumente structurale.
STATISTICI
Valoare totală: 678.700,00 Lei
Valoare Grant: 0,00 Lei
DESCRIERE PROIECT

Obiectivul general al proiectului este acordarea de asistenţă pentru întărirea şi dezvoltarea capacităţii de achiziţii publice a autorităţilor contractante, implicate în gestionarea proiectelor finanţate din instrumente structurale, la nivel central şi local.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Identificarea problemelor cu care se confruntă autorităţile contractante de la nivel central şi local, beneficiare de proiecte finanţate din instrumente structurale în domeniul achiziţiilor publice şi propuneri de soluţionare ale acestora;
 • Optimizarea activităţii de achiziţii publice a factorilor implicaţi în gestionarea de proiecte finanţate din instrumente structurale prin:
  • diseminarea celor mai bune practici în domeniul achiziţiilor publice finanţate din instrumente structurale, eficientizarea şi dezvoltarea reţelelor de comunicare A.N.R.M.A.P., C.N.S.C., U.C.V.A.P, A.C.I.S., A.C.P. şi A.A.;
  • aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei naţionale şi a Directivelor Europene în domeniul achiziţiilor publice, organizarea de schimburi de experienţă pe probleme legate de achiziţiile publice finanţate din instrumente structurale.
 • Organizarea unui punct de help-desk permanent cu acces pentru toate autoritățile contractante implicate în gestionarea proiectelor finanţate din instrumente structurale, de la nivel central sau local.
ALTE PROIECTE DIN ACELAȘI DOMENIU DE EXPERTIZĂ
Ministerul Administrației şi Internelor
Agenţia pentru Dezvoltare Regională ...
Ministerul Administrației şi Internelor
Autoritatea Naţională pentru Cercetare ...
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea ...
Ministerul Economiei, Comerţului şi ...
Asociația Grup de Acțiune ...
Ministerul Administraţiei şi Internelor ...
Direcția Generală Energie (Organism ...
Caută proiecte după
Afișează