EN
RO
Asistenţă tehnică pentru “Un cadru legislativ mai coerent pentru o administraţie publică mai eficientă”

Elaborare documentații specifice ce vor conduce la  reducerea disfuncţionalităţilor în aplicarea cadrului legislativ din domeniul administraţiei publice şi la facilitarea implementării acestuia la nivelul autorităţilor publice din România.

SERVICII:

Dezvoltare şi implementare strategii de conştientizare, Dezvoltare strategii de formare, Programe de formare, Strategii de dezvoltare instituţională, Studii de politică comparată, Studii sectoriale, Vizite de studiu și schimb de experienţă 

 

STATISTICI
Valoare totală: 396.075,00 Euro
Valoare Grant: 0,00 Euro
DESCRIERE PROIECT

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea de propuneri pentru reducerea disfuncţionalităţilor în aplicarea cadrului legislativ din domeniul administraţiei publice şi facilitarea implementării acestora la nivelul autorităţilor publice din România.

În cadrul proiectului au fost derulate următoarele activități:

 • Elaborarea strategiei de comunicare și a elementelor de identitate vizuală ale proiectului;
 • Organizarea conferințelor pentru lansarea și închiderea proiectului;
 • Realizarea unei analize a disfuncționalităților legislației în domeniul administrației publice în România;
 • Realizarea unei analize comparative a cadrului normativ în domeniul administraţiei publice la nivelul Statelor Membre ale Uniunii Europene, cu accent pe codificare;
 • Identificarea şi dezvoltarea de alternative de soluţionare a disfuncţionalităţilor cadrului legislativ din domeniul administraţiei publice;
 • Elaborarea unui studiu de oportunitate pentru evaluarea riscurilor şi beneficiilor fiecăreia dintre alternativele identificate;
 • Organizarea a trei vizite de studiu;
 • Elaborarea proiectului Codului Administrativ al României;
 • Elaborarea unui documentului strategic - “Cartea Albă a sistematizării legislaţiei din domeniul administraţiei publice”;
 • Derularea unei campanii de conştientizare/promovare a soluţiilor legislative cuprinse în proiectul de act normativ;
 • Elaborarea unui ghid pentru facilitarea implementării soluţiilor legislative;
 • Organizarea unui program de dezvoltare de abilităţi de formator;
 • Oferirea de suport Beneficiarului în organizarea a trei sesiuni de formare pilot. 

Contract finalizat în octombrie 2011. 

ALTE PROIECTE DIN ACELAȘI DOMENIU DE EXPERTIZĂ
Ministerul Administrației şi Internelor
Agenţia pentru Dezvoltare Regională ...
Ministerul Administrației şi Internelor
Autoritatea Naţională pentru Cercetare ...
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea ...
Ministerul Economiei, Comerţului şi ...
Asociația Grup de Acțiune ...
Ministerul Administraţiei şi Internelor ...
Direcția Generală Energie (Organism ...
ALTE PROIECTE PENTRU ACELAȘI CLIENT
Caută proiecte după
Afișează