EN
RO
Achiziţia de servicii de management financiar şi control pentru OIE

Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a Organismului Intermediar pentru Energie prin asistenţă tehnică acordată în  procesul de implementare şi management al proiectelor finanțate prin POS CCE, în scopul gestionării corecte a fondurilor europene și a asigurării eficienței și imparțialității procesului de verificare și selecție a proiectelor.

SERVICII:

  • Asigurarea de expertiză privind misiunile de control la fața locului;
  • Asigurarea de expertiză privind verificarea administrativă a Cererilor de rambursare primite de la beneficiari;
  • Elaborarea de rapoarte de expertiza și puncte de vedere de către experți.
STATISTICI
Valoare totală: 465.186,00 Lei
Valoare Grant: 0,00 Lei
DESCRIERE PROIECT

Obiectivul general al contractului constă în asigurarea sprijinului necesar în vederea eficientizării procesului de management financiar și control.

Activităţile contractului derulate cu sprijinul RELIANS constau în:

  • Efectuarea a 50 misiuni de control pentru OIE, la nivelul beneficiarilor de finanțare pentru Axa 4 - Energie a POS CCE;
  • Verificarea administrativă a 50 de cereri de rambursare transmise de beneficiarii Axei 4 (Energie) a POS CCE;
  • Elaborarea a 50 de rapoarte de expertiză/puncte de vedere in funcție de nevoile OIE;
  • Sprijin pentru revizuirea procedurilor OIE.
ALTE PROIECTE DIN ACELAȘI DOMENIU DE EXPERTIZĂ
Ministerul Administrației şi Internelor
Agenţia pentru Dezvoltare Regională ...
Ministerul Administrației şi Internelor
Autoritatea Naţională pentru Cercetare ...
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea ...
Ministerul Economiei, Comerţului şi ...
Asociația Grup de Acțiune ...
Ministerul Administraţiei şi Internelor ...
Direcția Generală Energie (Organism ...
Caută proiecte după
Afișează