EN
RO
PRIMĂRIA GURA HUMORULUI
Județul Suceava
PROIECTE

Extinderea rețelelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră şi pluvială, ce va conduce la îmbunătăţirea accesului comunităţii de rromi din oraşul Gura Humorului la serviciile de canalizare şi apă potabilă.

SERVICII:

  • Consultanță în dezvoltarea ideii de proiect, pentru a răspunde cât mai complet nevoilor clientului și cerințelor programului de finanțare;
  • Asistență în dezvoltarea studiului de fezabilitate, conform prevederilor HG 28/2008;
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare incluzând: dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, analize cost-beneficiu și de risc și senzitivitate, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, documente suport;
  • Asistența de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului. 
Mai multe detalii

Creșterea capacității administrative locale prin modernizarea sistemului informatic din cadrul Primăriei.

SERVICII:

  • Dezvoltarea aplicației de finanțare: identificarea și dezvoltarea activităților proiectului, planificarea achizițiilor necesare realizării proiectului, planul de management al riscurilor, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de comunicare cu autoritatea contractantă, metodologia de implementare a activităților, documente suport;
  • Asistenţă de specialitate pe parcursul evaluării proiectului.
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează