EN
RO
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
Județul Cluj
PROIECTE

Reabilitarea infrastructurii de transport urban şi îmbunătăţirea serviciilor urbane în zona metropolitană Cluj, în vederea fluidizării traficului urban și a creşterii mobilității populației.

SERVICII:

 • Dezvoltarea aplicației de finanțare, incluzând: analiza economico-financiară, identificarea și dezvoltarea activităților proiectului, identificarea și planificarea achizițiilor necesare, planul de management al riscurilor, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe;
 • Dezvoltarea documentației tehnico-economică (studiu topo, studiu geo, expertiza tehnică, documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, analiza cost/beneficiu), conform prevederilor HG 28/2008; 
 • Dezvoltarea documentației tehnice de execuție și a proiectului tehnic;
 • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului.
Mai multe detalii

Reabilitarea infrastructurii de transport urban şi îmbunătăţirea serviciilor urbane în zona metropolitană Cluj, în vederea fluidizării traficului urban și a creşterii mobilității populației.

SERVICII:

 • Dezvoltarea aplicației de finanțare, incluzând: analiza economico-financiară, identificarea și dezvoltarea activităților proiectului, identificarea și planificarea achizițiilor necesare, planul de management al riscurilor, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe;
 • Dezvoltarea documentației tehnico-economică (studiu topo, studiu geo, expertiza tehnică, documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, analiza cost/beneficiu), conform HG 28/2008; 
 • Dezvoltarea documentației tehnice de execuție și a proiectului tehnic;
 • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului.
Mai multe detalii

Reabilitarea infrastructurii de transport a municipiului Cluj-Napoca prin investiții care conduc la dezvoltarea unui sistem de transport public în comun de înaltă calitate.

SERVICII:

 • Elaborarea documentației tehnic-economice în conformitate cu prevederile HG 28/2008 (studiu de fezabilitate tehnică, proiect tehnic, detalii de execuție, documentația tehnică pentru autorizația de construire) conform legislației în vigoare;
 • Elaborare documentație de finanțare, incluzând: dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, planul de management al riscurilor, planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă, documente obligatorii, documente anexe;
 • Asistenţă de specialitate pe parcursul procesului de evaluare a proiectului, până la semnarea contractului de finanţare. 

 

Mai multe detalii

Îmbunătățirea calității infrastructurii serviciilor sociale la nivelul municipiului Cluj-Napoca, în vederea creşterii calităţii vieţii şi a dezvoltării socio-economice  durabile.

SERVICII:

 • Elaborarea documentației tehnico-economice (studiu de fezabilitate tehnică, proiect tehnic, detalii de execuție, documentația tehnică pentru autorizația de construire) conform prevederilor HG 28/2008;
 • Elaborare documentație de finanțare, incluzând: dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, planul de management al riscurilor, planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă, documente obligatorii, documente anexe;
 • Asistenţă de specialitate pe parcursul procesului de evaluare a proiectului, până la semnarea contractului de finanţare. 
Mai multe detalii

Reabilitarea infrastructurii sociale și îmbunătățirea serviciilor sociale  în municipiul Cluj-Napoca, în vederea creșterii calității vieții și asigurării unei dezvoltării regionale durabile.

SERVICII:

 • Elaborarea documentației tehnic-economice (studiu de fezabilitate tehnică, proiect tehnic, detalii de execuție, documentația tehnică pentru autorizația de construire) conform prevederilor HG 28/2008;
 • Elaborare documentație de finanțare, incluzând: dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, planul de management al riscurilor, planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă, documente obligatorii, documente anexe;
 • Asistenţă de specialitate pe parcursul procesului de evaluare a proiectului, până la semnarea contractului de finanţare. 
Mai multe detalii

Îmbunătățirea serviciilor sociale la nivel local prin reabilitarea unor locuințe sociale destinate categoriilor defavorizate de locuitori.

SERVICII:

 • Elaborarea documentației tehnic-economice (studiu de fezabilitate tehnică, proiect tehnic, detalii de execuție, documentația tehnică pentru autorizația de construire) conform prevederilor HG 28/2008;
 • Elaborare documentație de finanțare, incluzând: dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, planul de management al riscurilor, planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă, documente obligatorii, documente anexe;
 • Asistenţă de specialitate pe parcursul procesului de evaluare a proiectului, până la semnarea contractului de finanţare. 
Mai multe detalii

Îmbunătățirea serviciilor de protecție și incluziune socială la nivel local prin reabilitarea infrastructurii sociale destinată persoanelor defavorizate.

SERVICII:

 • Elaborarea documentației tehnico-economice (studiu de fezabilitate tehnică, proiect tehnic, detalii de execuție, documentația tehnică pentru autorizația de construire) conform prevederilor HG 28/2008;
 • Elaborare documentație de finanțare, incluzând: dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, planul de management al riscurilor, planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă, documente obligatorii, documente anexe;
 • Asistenţă de specialitate pe parcursul procesului de evaluare a proiectului, până la semnarea contractului de finanţare. 
Mai multe detalii

Îmbunătăţirea calității serviciilor de sănătate prin investiții în reabilitarea și dezvoltarea structurilor și serviciilor medicale puse la dispoziția pacienților.

SERVICII:

 • Elaborarea studiului de fezabilitate tehnică și a documentației tehnice de execuție – proiectare tehnică, conform prevederilor HG 28/2008;
 • Dezvoltarea aplicației de finanțare, incluzând: dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, analiza economico-financiară, planificarea procedurilor de achiziție necesare realizării proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, documente anexe;
 • Asistență acordată pe parcursul evaluării proiectului.
Mai multe detalii

Proiectul propune ameliorarea aspectului arhitectural al zonei centrale a municipiului Cluj-Napoca, prin: restaurarea și integrarea în circuitul public a clădirii Cazino; reabilitarea şi modernizarea Parcului Central.

SERVICII:

 • Dezvoltarea aplicației de finanțare, incluzând: planificarea și dezvoltarea activităților proiectului, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, documente anexe;
 • Documentaţie tehnico-economică (Studiu Topo, Expertiza tehnică, Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, Analiza cost/beneficiu, Expertiză biologică, Studiu de istorie a artei, Studiu dendrologic, Proiect tehnic), în conformitate cu HG 28/2008.
Mai multe detalii

Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie prin reabilitarea şi dotarea a 3 unităţi școlare din municipiul Cluj-Napoca.

SERVICII:

 • Elaborarea documentației tehnico-economice, în conformitate cu HG 28/2008: documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, analiza cost-beneficiu;
 • Dezvoltarea aplicației de finanțare, ce a inclus: identificarea și stabilirea activităților proiectului, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea achizițiilor, prezentarea echipei de management a proiectului, documente suport;
 • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului. 
Mai multe detalii

Crearea unui Centru Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative în vederea sprijinirii afacerilor din domeniul industriilor creative și a creării de noi locuri de muncă.

SERVICII:

 • Asistenţă pentru elaborarea documentației tehnice (studiu de fezabilitate tehnic, proiect tehnic), conform HG 28/2008;
 • Dezvoltarea documentației de finanțare, incluzând: dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, analiza cost-beneficiu economico-financiară, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe;
 • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului.
Mai multe detalii

Crearea Centrului TEAM (Tehnologie, Evoluție, Antreprenoriat, Microîntreprindere) în zona metropolitană Cluj,  în vederea stimulării apariției de noi locuri de muncă și dezvoltării durabile a mediului de afaceri clujean.

SERVICII:

 • Asistenţă pentru elaborarea documentației tehnice (studiu de fezabilitate tehnic, proiect tehnic), conform HG 28/2008;
 • Dezvoltarea documentației de finanțare, incluzând: dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, analiza cost-beneficiu economico-financiară, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe;
 • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului.
Mai multe detalii

Reabilitarea şi modernizarea tramei stradale de acces la zona industrială, în vederea fluidizării traficului rutier şi creşterii mobilităţii populaţiei.

SERVICII:

 • Dezvoltarea aplicației de finanțare, incluzând: analiza economico-financiară, identificarea și dezvoltarea activităților proiectului, identificarea și planificarea achizițiilor necesare, planul de management al riscurilor, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe
 • Dezvoltarea documentației tehnico-economică (studiu topo, studiu geo, expertiza tehnică, documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, analiza cost/beneficiu), conform prevederilor HG 28/2008
 • Dezvoltarea documentației tehnice de execuție și a proiectului tehnic
 • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează