EN
RO
MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
Județul Suceava
PROIECTE

Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie prin dotarea unei instituţii de învăţământ preuniversitar, în vederea asigurării unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare la procesul educaţional de calitate.

SERVICII:

  • Elaborarea documentației tehnico-economice, în conformitate cu HG 28/2008: documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii;
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, ce a inclus: identificarea și stabilirea activităților proiectului, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea achizițiilor necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, documente suport.
Mai multe detalii

Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene, prin reabilitarea și dotarea a două unităţi şcolare, în municipiul  Câmpulung Moldovenesc.

SERVICII:

  • Elaborarea documentației tehnico-economice, în conformitate cu HG 28/2008: documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, analiza cost-beneficiu;
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, ce a inclus: identificarea și stabilirea activităților proiectului, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea achizițiilor necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, documente suport;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului. 
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează