EN
RO
MUNICIPIUL BREZOI
Județul Vâlcea
PROIECTE

Reabilitarea monumentului istoric Biserica “Toţi Sfinţii” Proieni, în vederea introducerii acestuia în circuitul turistic cultural-religios şi a valorificării potenţialului turistic local.

SERVICII:

  • Elaborare studiu de fezabilitate, conform HG 28/2008;
  • Realizarea aplicației de finanțare, incluzând: cercetare de piață pentru identificarea cererii turistice potențiale,  elaborare strategii de promovare a monumentului istoric, analiza cost-beneficiu, analiza de risc și senzitivitate, identificarea și dezvoltarea activităților proiectului, planul de management al riscurilor.
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează