EN
RO
MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE - AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU COORDONAREA INSTRUMENTELOR STRUCTURALE
București
PROIECTE

Organizarea și furnizarea de training specializat beneficiarilor și potențialilor beneficiari de fonduri UE în vederea unui management eficient al proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile.

SERVICII:

Dezvoltare strategii de formare, Programe de formare, Vizite de studiu și schimb de experienţă

Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează