EN
RO
CONSILIUL LOCAL TURCENI
Județul Gorj
PROIECTE

Implementarea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor şi valorificare a materialelor reciclabile în oraşul Turceni şi localităţile limitrofe.

SERVICII:

  • Elaborarea studiului de fezabilitate tehnică, conform HG 28/2008;
  • Realizare cercetare de piață cu privire la colectarea selectivă în zona Turceni, județul Gorj;
  • Elaborare documentație de finanțare, incluzând: dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, planul de management al riscurilor, planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, identificarea strategiilor de promovare a investiției propuse, documente anexe;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului.
Mai multe detalii

Eficientizarea administraţiei publice în beneficiul socio-economic al societăţii prin investiții care să faciliteze accesul cetățenilor la informațiile furnizate de guvernarea locală.

SERVICII:

  • Dezvoltarea aplicației de finanțare: identificarea și dezvoltarea activităților proiectului, planificarea achizițiilor necesare realizării proiectului, planul de management al riscurilor, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de comunicare cu autoritatea contractantă, metodologia de implementare a activităților, documente suport;
  • Asistenţă de specialitate pe parcursul evaluării proiectului.
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează