EN
RO
CONSILIUL LOCAL SUCEAVA
Județul Suceava
PROIECTE

Creşterea gradului de atractivitate a Cetăţii de Scaun a Sucevei şi a zonei de protecţie a acesteia, în vederea dezvoltării turistice şi stimulării creşterii economice a municipiului Suceava.

SERVICII:

 • Elaborarea documentației tehnice (studiu de fezabilitate, documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, proiect tehnic), conform HG 28/2008;
 • Dezvoltarea aplicației de finanțare, ce a inclus: identificarea și stabilirea activităților proiectului, cercetare de piață în vederea identificării strategiilor de promovare și valorificare a Cetății de Scaun, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe.
 • Asistență acordată în etapa de evaluare a proiectului.
Mai multe detalii

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Suceava pentru perioada 2009-2015 se bazează pe un proces participativ unic, implicând cetăţenii, autorităţile locale, mediul privat, mediul academic şi mediul non-guvernamental.

SERVICII:

Principalele piese ale documentaţiei au fost:

 • Profilul municipiului Suceava
 • Strategia de dezvoltare durabilă, ce a inclus:
  • analiza situației existente - atuuri  și disfuncționalități
  • analiza SWOT
  • direcții de dezvoltare și plan de acțiune
  • plan de management al implementării strategiei
  • proiecte prioritare
  • procedura de realizare a strategiei
 • Managementul întregii documentaţii în etapa de realizare a strategiei
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează