EN
RO
CONSILIUL LOCAL ROMAN
Județul Neamț
PROIECTE

Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Roman pe perioada 2007 – 2013 şi Linii directoare pentru 2014 - 2018, constituie baza pentru dezvoltarea economiei locale şi a îmbunătăţirii calităţii vieţii cetăţenilor.

SERVICII:

Principalele piese ale documentaţiei au fost:

 • Profilul localității;
 • Strategia de dezvoltare durabilă, cu capitolele:
  • Prezentare generală a localității;
  • Analiza SWOT; 
  • Direcții strategice;
  • Obiective specifice, măsuri, proiecte;
  • Procedura de realizare a strategiei; 
  • Planul de management a implementării strategiei;
  • Monitorizare și evaluare a implementării strategiei.
 • Derularea de programe de formare în cadrul Primăriei, pe teme specifice privind implementarea strategiei (în parteneriat cu Global Services Group);
 • Managementul întregii documentații în etapa de realizare a planului strategic.
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează