EN
RO
CONSILIUL LOCAL ORĂȘTIE
Județul Hunedoara
PROIECTE

Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală în municipiul Orăştie prin modernizarea și dotarea unei unități medicale.

SERVICII:

  • Elaborare proiect tehnic conform prevederilor HG 28/2008;
  • Execuția și monitorizarea proiectului: asistență în derularea procedurilor de achiziție, consultanță în monitorizarea costurilor, realizare rapoarte de progres/final, realizare cereri de plată și rambursare, asistență în managementul contractelor încheiate în cadrul proiectului, monitorizarea indicatorilor propuși, monitorizarea respectării cadrului legal.
Mai multe detalii

Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie și asigurarea unui proces educaţional la standarde europene, prin reabilitarea și dotarea Colegiului Național Aurel Vlaicu.

SERVICII:

  • Elaborare proiect tehnic, în conformitate cu HG 28/2008;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului. 
Mai multe detalii

Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie prin dotarea şi modernizarea şcolilor, în vederea asigurării unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării la procesul educaţional.

SERVICII:

  • Elaborarea documentației tehnico-economice, în conformitate cu HG 28/2008: studiu de fezabilitate, analiza cost-beneficiu, proiect tehnic;
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, ce a inclus: identificarea și stabilirea activităților proiectului, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea achizițiilor, prezentarea echipei de management a proiectului, documente suport;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului. 
Mai multe detalii

Îmbunătățirea procesului educațional prin modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale preuniversitare.

SERVICII:

  • Dezvoltarea documentației de finanțare, incluzând: dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, analiza cost-beneficiu, dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe;
  • Elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, conform HG 28/2008;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului. 
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează