EN
RO
CONSILIUL LOCAL MOINEȘTI
Județul Bacău
PROIECTE

Realizată din iniţiativa Primăriei Moineşti, strategia de dezvoltare durabilă generează o platformă de proiecte multisectoriale pregătite pentru competiţia în accesarea fondurilor structurale.

SERVICII:

Principalele piese ale documentaţiei au fost:

 • Realizarea profilului economic şi socio-cultural al municipiului Moineşti;
 • Strategia de dezvoltare durabilă, cu capitolele:
  • Prezentarea generală a localităţii;
  • Metodologia;
  • Analiza SWOT;
  • Scopul şi obiectivele strategiei;
  • Managementul portofoliului de proiecte și prioritizarea lor;
  • Monitorizare şi evaluare a implementării strategiei;
  • Proiecte în curs de implementare şi parteneriate existente.
 • Managementul întregii documentaţii în etapa de realizare a strategiei. 
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează