EN
RO
CONSILIUL LOCAL HOREZU
Județul Vâlcea
PROIECTE

Dezvoltarea sistemului de infrastructură de apă prin extinderea sistemului de apă şi racordarea unui număr de 186 locuitori la sistemul centralizat.

SERVICII:

  • Elaborarea studiului de fezabilitate tehnică, conform HG 28/2008;
  • Elaborarea studiilor tehnice necesare întocmirii studiului de fezabilitate: studiu topografic, studiu geo-tehnic;
  • Asistență în obţinerea avizelor şi acordurilor;
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare incluzând: dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, analize cost-beneficiu și de risc și senzitivitate, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului.
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează