EN
RO
CONSILIUL LOCAL CÂMPINA
Județul Prahova
PROIECTE

Îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă în municipiul Câmpina prin reabilitarea unui tronson de reţea aducţiune apă potabilă.

SERVICII:

  • Asistenţă oferită Proiectantului pentru actualizarea Studiului de Fezabilitate în conformitate cu prevederile HG 28/2008;
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare incluzând: dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, analize cost-beneficiu și de risc și senzitivitate, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului.
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează