EN
RO
CONSILIUL LOCAL BREZOI
Județul Vâlcea
PROIECTE

Modernizarea şi dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Orăşenesc Brezoi în vederea eficientizării serviciilor de sănătate şi asigurării unui înalt nivel de protecţie a sănătăţii umane.

SERVICII:

  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, incluzând planificarea și dezvoltarea activităților proiectului, analiza cost-beneficiu, planificarea achizițiilor necesare derulării proiectului, planul de management al riscurilor, planul de comunicare cu autoritatea contractantă, documente suport. 
Mai multe detalii

Extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Brezoi, în vederea îmbunătățirii serviciilor locale și a creșterii calității vieții.

SERVICII:

  • Asistenţă elaborare studiu de fezabilitate, în conformitate cu HG 28/2008; 
  • Dezvoltarea aplicației de finanțare, ce a inclus: identificarea și stabilirea activităților proiectului, analiză cost-beneficiu, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea achizițiilor necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, documente suport;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului. 
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează