EN
RO
CONSILIUL LOCAL BICAZ
Județul Neamț
PROIECTE

Creșterea calității în educație prin îmbunătățirea infrastructurii educaționale (reabilitarea și dotarea unei instituții de învățământ cu echipamente specifice).

SERVICII:

  • Realizare studii de teren: studiu topo, studiu geo;
  • Realizare documentație tehnică: relevee, inspecții tehnice, planuri arhitecturale, expertiza tehnică, audit energetic;
  • Elaborare studiu de fezabilitate, conform HG 28/2008;
  • Dezvoltarea documentației de finanțare, incluzând: dezvoltarea și planificarea activităților proiectului, analiza cost-beneficiu, planul de management al riscurilor, identificarea și planificarea procedurilor de achiziție necesare a fi derulate în cadrul proiectului, prezentarea echipei de management a proiectului, planul de management a comunicării cu autoritatea contractantă și alte părți interesate, documente anexe;
  • Asistență de specialitate pe parcursul evaluării proiectului și a contractării grantului.
Mai multe detalii
Caută proiecte după
Afișează